.

 

 

.

...


-

PDF

    1            
1 SMILE ANGEL PERFECT STYLE .. 20.05.23 21.05.23 2210000173337    
1 - ELEGANT MIRACLE DIADEMA .. 20.05.23 21.05.23 2210000173300    
AMBRAVITTORIYA LAYVES .. 20.05.23        
1 - ELEGANT MIRACLE MONTEREY .. 19.05.23 21.05.23 2210000173299    
AMINA .. 17.05.23        
. . . .. 17.05.23        
. .. 12.05.23        
. .. 12.05.23        
. ./ RUSSKIY ASSORTI'C UGOVOR .. .. 12.05.23        
. . . .. 11.05.23        
. . . .. 10.05.23        
ESENIYA .. 13.05.23        
AMBRAVITTORIYA LAYVES .. 04.05.23 04.05.23 2210000169948    
.. 04.05.23 04.05.23 2210000169950    
SHANNI BEAUTY NIGHT .. 04.05.23 04.05.23 2210000169960    
HANTER .. 04.05.23 04.05.23 2210000169955    
AGATA .. 04.05.23 04.05.23 2210000169927    
SHARLIN .. 04.05.23 04.05.23 2210000169957    
AROMAT STEPEY CHISHMA .. 04.05.23 04.05.23 2210000169936    
1 BAKS .. 01.04.23 04.05.23 2210000169964    
1 / I AFALINA S KRYMSKOY ZEMLI DIANY .. 03.05.23 04.05.23 2210000169963    
1 / STELLA S KRYMSKOY ZEMLI DIANY .. 03.05.23 04.05.23 2210000169962    
AROMAT STEPEY CHISHMA .. 25.04.23 04.05.23 2210000169930    
. ZOLOTAYA ZVEZDA TAVRIDY CHUK .. 18.04.23 04.05.23 2210000169959    
.. 18.04.23 04.05.23 2210000169925    
. STIVEN WINNER .. 13.04.23 04.05.23 2210000169945    
. () SERDZHIO SUPERIOR . 10.04.23 04.05.23 2210000169919    
. () EGREGIA CUM LAUDE OPHELIA . 10.04.23 04.05.23 2210000169921    
BONYA .. 24.03.23 04.05.23 2210000169941    
.. 13.03.23 23.03.23 2210000161013 24.03.23 13.05.23
.. 13.03.23 23.03.23 2210000161002 26.04.23 13.05.23
. ./ RUSSKIY ASSORTI'C UGOVOR .. .. 13.03.23 23.03.23 2210000161012 24.03.23 13.05.23
1 ./ RUSSKIY ASSORTI'C UGOVOR .. .. 13.03.23 23.03.23 2210000161011 24.03.23 13.05.23
. ./ NORMAN POKORITEL' YUGA .. 01.03.23 23.03.23 2210000161010 24.03.23 13.05.23
FERRY-BRETTA LISOVICHY RANCHO .. 17.02.23 19.02.23 2210000153709 22.03.23 13.05.23
. ./ SAPUN DOG STYLE FARAON .. 18.02.23 19.02.23 2210000153670 22.03.23 13.05.23
B-TUGAY .. 17.02.23 19.02.23 2210000153701 22.03.23 13.05.23
SHANNI BEAUTY NIGHT .. 31.01.23 19.02.23 2210000153699 22.03.23 13.05.23
. HUNTER OF TAURICA JACKSON VILL .. 02.02.23 19.02.23 2210000153702 24.03.23 13.05.23
INGO VOM ALTE WALD .. 11.01.23 19.01.23 2210000146143 09.02.23 21.03.23
1 / ZHERA .. 19.12.22 19.01.23 2210000146148 09.02.23 21.03.23
1 SAETS COETIR PRECIOUS GOLD AMBER .. 18.12.22 19.01.23 2210000146159 09.02.23 21.03.23
1 . .. 18.12.22 19.01.23 2210000146151 09.02.23 21.03.23
1 .. 18.12.22 19.01.23 2210000146155 09.02.23 21.03.23
BESTI KRONENTAL .. 30.12.22 30.12.22 2210000142264 23.01.23 21.03.23
.. 22.12.22 24.12.22 2210000140654 17.01.23 21.03.23
1 .. EDIRS NEW LIVE ISTINNIY MACHO - .. 20.11.22 05.12.22 2210000135778 27.12.22 21.03.23
. A-PRINCESS .. 17.11.22 19.11.22 2210000132163 09.12.22 27.01.23
1 SCHASTIE EVROPY SHEILA .. 16.11.22 18.11.22 2210000132112 27.12.22 21.03.23
CHEZETA .. 31.10.22 31.10.22 2210000127380 22.11.22 27.01.23
.. .. 28.10.22 31.10.22 2210000127375 22.11.22 27.01.23
.. 27.10.22 31.10.22 2210000127388 22.11.22 27.01.23
.. 21.10.22 31.10.22 2210000127393 22.11.22 27.01.23
1 - .. 25.09.22 25.09.22 2210000118758 18.10.11 12.12.22
1 ' .. 21.08.22 01/09.22 2210000113549 27.09.22 12.12.22
1 - .. 06.08.22 08.08.22 2210000107768 30.08.22 05.10.22
.. 06.07.22 14.07.22 2210000102905 02.08.22 05.10.22
BRUNHILDE 09.06.22 26.06.22   13.07.22 05.10.22
.. 12.05.22 17.05.22 2210000090692 02.06.22 14.07.22
PARAT DE LA PLAINE MARAT 12.05.22 17.05.22 2210000090717 02.06.22 14.07.22
.. 12.05.22 17.05.22 2210000090707 02.06.22 14.07.22
.. 12.05.22 17.05.22 2210000090705 02.06.22 14.07.22
.. 11.05.22 17.05.22 2210000090701 02.06.22 14.07.22
.. 11.05.22 17.05.22 2210000090704 02.06.22 14.07.22
QAY VOM KIRCHBERGERHOLZ . 11.05.22 17.05.22 2210000090710 02.06.22 14.07.22
ZOV POLEY ZSANER VADASZ .. 11.05.22 17.05.22 2210000090715 02.06.22 14.07.22
CHEZETA 29.04.22 17.05.22 2210000090718 02.06.22 14.07.22
. Ԩ .. 20.04.22 17.05.22 2210000090713 02.06.22 14.07.22
1 . 18.04.22 17.05.22 2210000090693 26.05.22 14.07.22
1 MISTYCOR YABLACKBERRY SHOW BOY .. 18.04.22 2210000054448 18.04.22 03.06.22
. ./ .. 15.02.22 26.03.22 2210000081604 08.04.22 03.06.22
. ./ ' .., .. 16.02.22 26.03.22 2210000081602 08.04.22 03.06.22
. ./ . 15.02.22 26.03.22 2210000081601 08.04.22 03.06.22
- .. 16.02.22 26.03.22 2210000081603 08.04.22 03.06.22
ADELINE DENON D'HELEN . 02.02.22 03.02.22 2210000072370 22.02.22 12.04.22
. HUNTER OF TAURICA D'ARCY KNOX . 20.01.22 03.02.22 2210000072371 22.02.22 12.04.22
QAY VOM KIRCHBERGERHOLZ . 27.01.22 03.02.22 2210000072378 22.02.22 12.04.22
. QAY VOM KIRCHBERGERHOLZ . 27.01.22 03.02.22 2210000072372 22.02.22 12.04.22
. .. 20.01.22 30.01.22 2210000071441 16.02.22 12.04.22
.. 20.01.22 30.01.22 2210000071442 16.02.22 12.04.22
. KARAT OD TROCH TABIEL . 20.01.22 30.01.22 2210000071443 16.02.22 12.04.22
.. 17.01.22 30.01.22 2210000071437 16.02.22 12.04.22
.. 14.01.22 30.01.22 2210000071433 16.02.22 12.04.22
ZOV POLEY ZSANER VADASZ .. 14.01.22 30.01.22 2210000071429 16.02.22 12.04.22
. .. 14.01.22 30.01.22 2210000071427 16.02.22 12.04.22
VEDANA .. 23.12.21 23.12.21 2210000064512 14.01.22 01.02.22
VEDANA .. 23.12.21 23.12.21 2210000064511 14.01.22 01.02.22
PEPSI .. 23.12.21 23.12.21 2210000064518 14.01.22 01.02.22
PEPSI .. 23.12.21 23.12.21 2210000064517 14.01.22 01.02.22
2 . SEVENTY SEVEN INTRIGA II - 11.12.21 23.12.21 2210000064476 14.01.22 01.02.22
.. VELIKOLEPNAYA YUKKA .. 01.12.21 23.12.21 2210000064544 14.01.22 01.02.22
1 MISTYCOR YABLACKBERRY SHOW BOY .. 05.11.21 06.11.21 2210000054448  
. - .. 03.11.21 06.11.21 2210000054438 29.11.21 01.02.22
.. .. 03.11.21 06.11.21 2210000054437 29.11.21 01.02.22
. .. 20.10.21 22.10.21 2210000051811 11.11.21 20.11.21
NHAT - ' . . 16.10.21 22.10.21 2210000051806 11.11.21 20.11.21
.. 13.10.21 15.10.21 2210000050525 08.11.21 20.11.21
ANITA .. 29.09.21 15.10.21 2210000050527 08.11.21 20.11.21
.. 29.09.21 15.10.21 2210000050544 08.11.21 20.11.21
.. 29.09.21 15.10.21 2210000050571 08.11.21 20.11.21
. .. 29.09.21 15.10.21 2210000050557 08.11.21 20.11.21
. OCTAVIA EMORI ANGELIC NATURE .. 29.09.21 15.10.21 2210000050520 11.11.21 20.11.21
. . 29.09.21 15.10.21 2210000050576 08.11.21 20.11.21
. YUNONA ESTER ANGELIC NATURE . 05.10.21 15.10.21 2210000050578 08.11.21 20.11.21
. RETLINE PRIME . 29.09.21 15.10.21 2210000050522 08.11.21 20.11.21
. . . .. 29.09.21 15.10.21 2210000050551 08.11.21 20.11.21
. . . - .. 08.07.21 2210000033937 11.10.21 20.11.21
. . . .. 08.07.21 2210000033938 07.10.21 20.11.21

BLACK DIAMOND SAFERI ERKRITS

. 03.08.21 16.08.21 2210000040373 08.09.21 20.11.21
VIKKI-VIRGINIA ..   16.08.21 2210000040364 08.09.21 20.11.21
. ..   08.07.21 2210000033936 10.08.21 18.08.21
. . . - ..   08.07.21 2210000033937 10.08.21 18.08.21
. . . ..   08.07.21 2210000033938 10.08.21 18.08.21

.

...


PDF

ZOV POLEY ZSANER VADASZ .. 07.06.21   10.06.21 18.08.21
NIKON DE TREMOUARD .. 07.06.21   10.06.21 18.08.21
.. 07.06.21   10.06.21 18.08.21
. .. 12.05.21 07.06.21   05.07.21 18.08.21
OHTA FROM THE SILVER ESTATE .. 21.04.21 02.06.21 01.07.21 18.08.21
BRITT FROM GRIN VALLEY .- . . 11.05.21 28.05.21 14.06.21
.. . 11.05.21 18.05.21 .
OSSO DE LA PLAINE MARAT .. 19.04.21 01.05.21   27.05.21 14.06.21
NIKON DE TREMOUARD .. 16.04.21 30.04.21   27.05.21.
.. 14.04.21 30.04.21   27.05.21 14.06.21
ZOV POLEY ZSANER VADASZ .. 10.04.21 30.04.21   27.05.21 .
., 10.04.21 30.04.21   27.05.21 14.06.21
BRITT FROM GRIN VALLEY .- . 06.04.21 09.04.21  
.. 27.03.21 05.04.21  
.. 27.03.21 05.04.21   04.05.21 23.05.21
. .. 24.02.21 26.02.21   22.03.21 10.04.21
. ./ GLASSLEND HANTER GLEDIS .. 17.02.21 26.02.21   22.03.21 10.04.21
. ./ BLACK SEA TITAN'S DEYNERIS .. 17.02.21 26.02.21   22.03.21 10.04.21
.. 17.02.21 26.02.21   22.03.21 10.04.21
. AMI SHEGODAY RED ENGLISH PEPPER .. 17.02.21 26.02.21   22.03.21 10.04.21
NORRA IZ VOLNOGO VETRA .. 18.02.21   09.03.21 10.04.21
. .. 18.02.21   09.03.21 10.04.21
. ANGYALI ANNIE HAMED 10.02.21 11.02.21   11.03.21 10.04.21
. HUNTER OF TAURICA ASTRID .. 10.02.21 11.02.21   11.03.21 10.04.21
. HUNTER OF TAURICA CHANEL . 10.02.21 11.02.21   11.03.21 10.04.21
.. 10.02.21 11.02.21   11.03.21 10.04.21
NORRA IZ VOLNOGO VETRA .. 06.02.21 07.02.21  
-
17.02.21
. .. 06.02.21 07.02.21  
-
17.02.21
. . / - .- . 31.01.21 05.02.21   04.03.21 10.04.21
. . / - .. 31.01.21 05.02.21   05.03.21 10.04.21
. .   29.01.21   24.02.21 10.04.21
.. ..   29.01.21   01.03.21 10.04.21
. ..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
. / FILIPP .. 29.01.21   09.02.21 10.04.21
. .. 29.01.21   09.02.21 10.04.21
. ..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
. ..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
FIL ..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
POLYA ROSSII VISLA ..   29.01.21   24.02.21 10.04.21
FIL ..   14.12.20 18.01.21 10.04.21
NORRA IZ VOLNOGO VETRA ..   14.12.20 18.01.21 10.04.21
..   14.12.20 18.01.21 10.04.21
. / FILIPP .. 21.11.20 23.11.20 14.12.20 05.01.21
. .. 21.11.20 23.11.20 14.12.20 05.01.21
SIVER SRYDIVER ADEL FOR BRYZGI CHERNOGO MORYA .. 16.11.20 23.11.20 14.12.20 05.01.21
. .. 20.11.20 23.11.20 14.12.20 05.01.21
. ..   09.11.20 23.11.20 05.01.21
. ..   09.11.20 23.11.20 05.01.21
-1 . VANESSA STAR ESCORT .. 15.10.20 16.10.20 06.11.20 16.11.20
-1 . RAMZES STAR ESCORT .. 15.10.20 16.10.20 06.11.20 16.11.20
VID LUKOMOR'YA PIKOVAYA DAMA .. 07.10.20 16.10.20 06.11.20 16.11.20
. . DOUBLE DREAM LOVESET BLACKBERRY .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. . .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. . BENITA LAVENA ANGELIC NATURE ..- .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. . IOLANTA NOLA ANGELIC NATURE .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. . .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. . .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. .. 26.09.20 07.10.20 . 23.10.20 16.11.20
. BEATRIS ADELA ANGELIC NATURE .. .. 26.09.20 29.09.20 06.10.20 02.11.20
1 BRICE VOM DONEZBECKEN .. ( ..) 20.08.20 28.08.20 11.09.20 16.11.20
. ZIPPY . 06.08.20   ------------ 02.11.20
. ZIPPY . 28.05.20 28.05.20 11.06.20 pdf 23.07.20
. . .. 10.05.20 15.05.20 28.05.20 pdf 23.07.20
. .. 27.04.20 11.05.20 20.05.20 pdf 23.07.20
. HONDA ESTRELLA DE LA FELIZ .. 24.04.20 11.05.20 20.05.20 pdf 23.07.20
. BRITT FROM GRIN VALLEY .- . 13.04.20 11.05.20 20.05.20 pdf 23.07.20
. ..   11.05.20 20.05.20 pdf 23.07.20
. BELI DEL ISTOMINOV .. 30.03.20 11.05.20 20.05.20 pdf 23.07.20
. ZORRO IZ VOLNOGA VETRA .     20.05.20 pdf 23.07.20
. .. 07.03.20 19.03.20 07.05.20 pdf 23.07.20
. NORRA IZ VOLNOGO VETRA . 07.03.20 19.03.20 07.05.20 pdf 23.07.20
. OPRAH WINFREY HIT SEZONA

. .

29.02.20 02.03.20 31.03.20  
. AFINA .. 01.02.20 19.02.20 31.03.20  
. . .. 19.02.20 31.03.20  
. . .. 19.02.20 31.03.20  
. ZORRO IZ VOLNOGA VETRA . 19.01.20 20.01.20 31.03.20  
. . / OTTO EXCELL .. 15.01.20 20.01.20 31.03.20  
. . / SHARL DE GOLL .. 15.01.20 20.01.20 31.03.20  
. / II .. 25.12.19 20.01.20 31.03.20  
. INDIANA .. 25.12.19 20.01.20 31.03.20  
. RETLINE PRIME 24.12.19 30.01.20  
. ..   24.12.19 30.01.20  
. . .. 27.11.19 24.12.19 30.01.20  
. . .. 27.11.19 24.12.19 30.01.20  
VID LUKOMOR'YA TITANA .. 25.11.19 27.11.19 27.12.19  
. CIRCEYA KAMALA POLAR ANGEL .. 04.05.19 27.11.19 27.12.19  
MEIN STERN GRAD . 02.11.19 05.11.19 25.11.19  
VID LUKOMOR'YA TITANA .. 02.11.19 05.11.19 25.11.19  
. RETLINE PRIME 26.10.19 05.11.19 25.11.19  
. FRANT . 16.10.19 22.10.19 25.11.19  
-. ROSS LINE TSESLAVA ..- .. 16.10.19 22.10.19 25.11.19  
-. ROSS LINE TSESLAVA ..- .. 16.10.19 22.10.19 25.11.19  
.. 13.09.19 07.10.19 08.11.19  
VID LUKOMOR'YA YADRYONA MATRYONA .. 03.09.19 10.09.19 17.10.19  
. CIRCEYA KAMALA POLAR ANGEL .. 04.05.19 14.08.19  
..   10.06.19 25.09.19  
FIL .. 12.06.19 17.06.19 23.07.19  
1 - . AVANTYURA DNWINDTALKERS .. 17.06.19 23.07.19  
.. 29.05.19 30.05.19 23.07.19  
./ ELEI MISTER FIRE FOX .. 29.05.19 30.05.19 23.07.19  
SPRITGHTLY LOUT ORANGERIE .. - .. 25.05.19 30.05.19 23.07.19  
SPRITGHTLY LOUT ZOUI .. - .. 25.05.19 30.05.19 23.07.19  
1 -.. ROSS LINE TSESLAVA C ..- .. 22.05.19 23.05.19 23.07.19  
. . ..   23.05.19 23.07.19  
. CIRCEYA KAMALA POLAR ANGEL .. 04.05.19 23.05.19 23.07.19  
. CIRCEYA KAMALA POLAR ANGEL .. 04.05.19 23.05.19 23.07.19  
/ UKSI STAR .. 29.04.19 30.04.19 10.06.19  
/ TROLL HUNTER .. 10.04.19 30.04.19 10.06.19  
. BAYRA .. 10.04.19 30.04.19 10.06.19  
.. 27.04.19 30.04.19 10.06.19  
.. 17.04.19 30.04.19 10.06.19  
BH UNA FUERTE AMULET .. 24.02.19 05.03.19 10.06.19  
BH UNA FUERTE AKUNA .. 24.02.19 05.03.19 10.06.19  
1 . 24.02.19 05.03.19 10.06.19  

FORTUNA ESTRELLA DE LA FELIZ .. 30.03.19 04.04.19 12.04.19  
.. 30.03.19 04.04.19 12.04.19  
.. 30.03.19 04.04.19 12.04.19  
MODEST OT CHISTOGO SERDTSA .. 30.03.19 04.04.19 12.04.19  
NIVA .. 27.03.19 04.04.19 12.04.19  
.. 27.03.19 04.04.19 12.04.19  
1 ..   22.03.19 23.03.19  
1 ..   22.03.19 23.03.19  
.. 06.02.19 09.02.19 23.03.19  
.. 06.02.19 09.02.19 23.03.19  
. E-ALPINA .. 05.02.19 09.02.19 23.03.19  
.. 05.02.19 09.02.19 23.03.19  
. / ..       16.02.19  
. NIKKITA DE LA PLAINE MARAT . 20.10.18     16.02.19  
2 .. 25.11.18 18.12.18 16.02.19  
2 .. 25.11.18 18.12.18 16.02.19  
1 GABRIELLA IZ DOMA SHVEDOVIH .. 15.12.18 18.12.18 16.02.19  
.. 08.12.18 18.12.18 16.02.19  
. / .. 20.10.18 01.11.18 20.12.18  
. HASTA BRETONIQUE STYLE .. 20.10.18 01.11.18 20.12.18  
. / ZARYA-EVA-RO-VITA .. 20.10.18 01.11.18 20.12.18  
. NIKKITA DE LA PLAINE MARAT . 20.10.18 20.12.18  
ARRI VOM MANSALEN .   31.03.18 . 21.04.18  
1 TADEO NOLAND ANGELIC NATURE . 07.11.17 07.11.17 11.12.17  
1 SPRITGHTLY LOUT ZOUI .. .. 04.11.17 07.11.17 11.12.17  
1 - . VIKING DNWINDTALKERS .. 14.10.17 27.10.17 11.12.17  
KRYLATAYA RAKETA VID LUKOMOR'YA .. 11.08.17 14.08.17 31.08.17  
VID LUKOMOR'YA PIKOVAYA DAMA .. 11.08.17 14.08.17 31.08.17  
VID LUKOMOR'YA PERSEY .. 11.08.17 14.08.17 31.08.17  
GOLDI IZ SOZVEZDIYA L`VOV .. 27.04.17 05.06.17
02.10.17