: : : : : : : : : : : : : : : : : : : F:\DRUG_03\www\dog-ksu.com\pic\klubdog2.jpg

2015

.

 

 

83, 84 29.12.15 ( )

 

...


-

..

12.12.15

03.02.16

..

23.12.15

03.02.16

KRYMSKIY DIZEL'

.. ..

16.12.15

 29.02.16

..

13.12.15

03.02.16

-

TSUNAMI IZ DRUZHINIHI

Helen M Dill

26.12.15

 29.02.16

BELKA S BUHTY APPOLONA

Wyrsch Natalia

.

03.02.16

77, 78 - 07.12.15 ( )

 

...


¨

..

28.03.15

03.02.16

..

17.06.15

 29.02.16

..

14.10.15

03.02.16

..

14.11.15

03.02.16

..

17.10.15

03.02.16

VIP-PERSONA OT NYUSHKI-PLYUSHKI

..

18.11.15

03.02.16

-

..

18.11.15

03.02.16

..

25.11.15

03.02.16

JEWEL OF SEA DANCING QUEEN

..

02.12.15

03.02.16

..

07.11.15

03.02.16

..

03.02.16

..

03.02.16

.

SEVSTAR GENDALF

..

03.02.16

/

..

30.09.15

03.02.16

/

SWEET STRAWBERRY GIRL

..

21.11.15

03.02.16

/

STAR SHOW LADY

Mark & Ann McNelly

05.12.15

13.12.15

/

SUN SUMMER HOLIDAY

..

05.12.15

03.02.16

PANDORA S BUHTY APPOLONA

.. ( .)

05.09.15

03.02.16

-

TSEZARIYA IZ DRUZHINIHI

..

25.11.15

03.02.16

..

21.11.15

 03.02.16

.. - ..

14.11.15

03.02.16

NIL PRIMO ROSSO

..- ..

17.10.15

03.02.16

72 , 73 - 17.11.15 ( )

 

...


/

AKATSUKI WAKAMIYA

..

14.11.15

13.12.15

--

..

14.11.15

03.02.16

..

22.07.15

13.12.15

..

31.10.15

03.02.16

IGRUSHKA ZAVODNAYA S SEREBRYANOY LAGUNY

..

02.09.15

13.12.15

..

19.09.15

13.12.15

exp

SEVSTAR JESSICA

..

19.09.15

03.02.16

..

08.08.15

13.12.15

..

22.04.15

13.12.15

..

10.10.15

13.12.15

DUSHI OCHAROVANIE

..

07.11.15

03.02.16

exp

-

TSENZORIN IZ DRUZHINIHI

..

28.10.15

03.02.16

66 , 67 - 02.11.15 ( )

 

...


.

Ψ

..

25.11.15

.

..

17.10.15

03.02.16

..

VISIONARY WORLD

..

17.10.15

13.12.15

..

..

28.10.15

13.12.15

..

10.10.15

13.12.15

..

21.04.15

25.11.15

..

21.10.15

25.11.15

..

14.10.15

03.02.16

EVANESSA DIVA PRINTSESS

..

17.10.15

03.02.16

-

..

10.10.15

13.12.15

/

SOVETIK DOG IMAGE FOR BIS AIR

..

10.10.15

03.02.16

CAPOEIRA S BUHTY APPOLONA

..- ..

05.09.15

03.02.16

..

10.10.15

13.12.15

57, 58 - 05.10.15 ( )

 

...


..

25.11.15

SVETSKIY MACHO S BUHTY APPOLONA

..

12.09.15

25.11.15

..

19.09.15

25.11.15

..

19.09.15

25.11.15

..

25.11.15

..

25.11.15

SEVSTAR DARINA

..

19.09.15

13.12.15

exp

SEVSTAR EMELIAN

..

19.09.15

13.12.15

..

20.10.15

50 - 15.09.15 ( )

 

...


..

21.08.15

20.10.15

exp

SIMFONIYA VETRA S BUHTY APPOLONA

Pysmenna Kateryna

25.11.15

SAHARNAYA KONFETKA S BUHTY APPOLONA

..

12.09.15

20.10.15

exp

SEVSTAR DAMON

..

01.08.15

25.11.15

exp

..

18.07.15

25.11.15

-

IKORKA I SHAMPANSKOE BE ONLY JOY

..

05.09.15

20.10.15

-

ISKALI DOLGO - VOT NASHLAS' BE ONLY JOY

..

05.09.15

25.11.15

FLEURS DE TAURIS BELCANTO

..

05.09.15

25.11.15

DIVERSIYA S BUHTY APPOLONA

..

20.10.15

..

26.08.15

20.10.15

/

..

20.10.15

46 - 07.09.15 ( )

 

...


..

22.08.15

20.10.15

..

11.07.15

23.09.15

42 - 29.08.15 ( )

 

...


.

Ψ

..

08.07.15

20.10.15

..

20.06.15

23.09.15

..

24.05.15

23.09.15

..

29.07.15

23.09.15

.

IDILLIYA SHAST'YA S SEREBRYANOY LAGUNY

..

22.08.15

25.11.15

./

ר

..

10.06.15

20.10.15

./

ר

..

25.04.15

20.10.15

.

SEVSTAR GENDALF

..

18.07.15

25.11.15

exp

SEVSTAR EVA

..

18.07.15

25.11.15

exp

STARRY SPARK SHARPSHOOTER

Kirk Moss

25.04.15

25.11.15

.

ZINGARA IZ DRUZHINIHI

..

19.08.15

23.09.15

.

..

20.06.15

20.10.15

34, 35, 36 - 21.08.15 ( )

 

...


.

..

22.07.15

20.10.15

..

..

15.08.15

23.09.15

exp

..

..

01.08.15

20.10.15

.

.

..

01.08.15

20.10.15

.

ƨ

..

12.08.15

20.10.15

.

..

19.08.15

20.10.15

..

22.07.15

23.09.15

/

..

18.07.15

23.09.15

..

25.07.15

23.09.15

..

22.07.15

23.09.15

exp

DOGMA S BUHTY APPOLONA

Sahin Svetlana

15.08.15

23.09.15

26 - 16.07.15 ( )

 

...


/

..

04.07.15

09.09.15

/.

'

..

21.04.15

23.09.15

/

..

08.04.15

09.09.15

/.

SIMFONIYA VETRA S BUHTY APPOLONA

Pysmenna Kateryna

10.01.15

09.09.15

/

..

28.03.15

09.09.15

/

..

20.06.15

09.09.15

/

..

10.06.15

09.09.15

/.

..

08.07.15

09.09.15

/.

..

08.07.15

09.09.15

/.

..

08.07.15

09.09.15

/.

..

08.07.15

09.09.15

/

..

25.04.15

09.09.15

/.

/

..

08.07.15

09.09.15

/.

/

..

08.07.15

09.09.15

/.

/

..

08.07.15

09.09.15

/.

/

..

08.07.15

09.09.15

/.

Wyrsch Natalia

21.04.15

23.09.15

20 - 30.06.15 ( )

 

...


/

.

..

25.03.15

22.07.15

/

..

..

 

22.07.15

/

..

06.05.15

22.07.15

/

..

04.04.15

22.07.15

/

..

25.03.15

22.07.15

/

..

08.04.15

22.07.15

/

..

24.05.15

22.07.15

/

..

29.04.15

22.07.15

/

..

08.04.15

22.07.15

/

- .

..

08.04.15

22.07.15

/

..

27.05.15

22.07.15

/

/

..

04.02.15

22.07.15

/.

..

27.12.14

22.07.15

/

/

..

25.03.15

09.09.15

/

.

..- ..

18.04.15

09.09.15

/

..- ..

13.06.15

09.09.15

/

Katia Gasbarri

25.06.15

23.09.15

18 30.04.15 .

 

...


/.

..

..

21.04.15

23.09.15

10 20.03.15 . ( )

 

...


/.

.

Ψ

..

04.12.14

08.07.15

/.

..

..

17.12.14

21.04.15

/.

..

..

21.01.15

21.04.15

/

KA

..

04.03.15

21.04.15

/.

..

06.02.14

21.04.15

/.

..

24.01.15

21.04.15

/.

..

14.01.15

21.04.15

/.

..

07.02.15

21.04.15

/.

'

..

21.02.14

21.04.15

/.

..

21.01.15

21.04.15

/.

..

14.02.15

08.07.15

/.

..

07.02.15

08.07.15

/.

..

25.02.15

08.07.15

/.

..

27.02.15

08.07.15

/.

/

..

04.03.15

08.07.15

/.

/

..

26.12.14

08.07.15

/.

/

..

11.03.15

08.07.15

/.

/

..

11.03.15

08.07.15

/.

Wyrsch Natalia

16.12.14

21.04.15

5 16.01.15 17.01.15 . ( )

 

...


/.

ƨ

..

01.10.14

05.04.15

/.

DINERI RONNI BRADLEY

..

24.12.14

05.04.15

/.

..

13.09.14

21.04.15

/.

SIMFONIYA VETRA S BUHTY APPOLONA

Pysmenna Kateryna

10.01.15

05.04.15

/.

/

.

08.11.14

21.04.15

""!

, (). , . " " , , . .

-

""